สถาบันสอนร้องเพลง และ ดนตรี หลักของ GMM Grammy นำทีมโดย ครูเจ

เลือกภาษา

Preparation for Piano Examination&Competition Workshop


Share :

 

     ภาพบรรยากาศงาน Preparation for Piano Examination&Competition Workshop เวิร์คช้อปเปียโนที่จัดขึ้นสำหรับน้องๆที่เตรียมการสอบหรือแข่งขันเปัยโน

โดยมี Master Teacher อาจารย์จามร ศุภผล อาจารย์ประจำคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และครูนัน นันทพร Piano Master Teacher สถาบันสอนร้องเพลงและดนตรี Grammy Vocal Studio ร่วมถ่ายทอดความรู้จากประสบการณ์ที่อัดแน่น ซึ่งอธิบายถึงลักษณะการสอบเปียโน ทั้งเรื่องเพลง การไล่สเกล การอ่านโน้ต และการฟัง รวมถึงอธิบายเกณฑ์การให้คะแนน ทำอย่างไรจึงจะสอบและแข่งขันให้ได้คะแนนที่ดี และยังพิเศษสุดๆที่ผู้ที่เข้าร่วมเวิร์คช้อปทุกคนได้แสดงการเล่นเปียโน และได้รับคำแนะนำจากอาจารย์จามร และครูนันทพร