สถาบันสอนร้องเพลง และ ดนตรี หลักของ GMM Grammy นำทีมโดย ครูเจ

เลือกภาษา

นักเรียนGvocal เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียนโรงเรียนนอกระบบ


Share :

 

เมื่อวันที่ 7-8 นักเรียนGvocal เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียนโรงเรียนนอกระบบ วิชาดนตรี ณ ศูนย์วัฒนธรรม (พุทธวิชชาลัย)

โดยแข่งขันเปียโน และร้องเพลง แบ่งตามรุ่นอายุ ซึ่งนักเรียน Gvocal ได้รับรางวัลดังนี้

แข่งขันเปียโน

น้องวินนี่ แข่งเปียโนรุ่นอายุไม่เกิน 8ปี ได้รับปรกาศนียบัตรเหรียญทอง

น้องโอม แข่งเปียโนรุ่นอายุไม่เกิน 11ปี ได้รับปรกาศนียบัตรเหรียญเงิน

น้องปราย แข่งเปียโนรุ่นอายุไม่เกิน 15ปี ได้รับปรกาศนียบัตรเหรียญทองแดง

แข่งขันร้องเพลง

น้องเหม่ยหลิน แข่งร้องเพลงไทยสากล รุ่นอายุ 6-11 ปี ได้รับปรกาศนียบัตรเหรียญทอง

น้องจอม แข่งร้องเพลงไทยสากล รุ่นอายุ 12-15 ปี ได้รับปรกาศนียบัตรเหรียญทอง

น้องโอบ แข่งร้องเพลงไทยลูกทุ่ง รุ่นอายุ 16-25 ปี ได้รับปรกาศนียบัตรเหรียญทอง