สถาบันสอนร้องเพลง และ ดนตรี หลักของ GMM Grammy นำทีมโดย ครูเจ

เลือกภาษา

งานเฉลิมพระเกียรติ”60พรรษา พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”


Share :

 

นักเรียน Gvocal และผู้ปกครอง ร่วมร้องเพลงประสานเสียงถวายพระพร เนื่องในงานเฉลิมพระเกียรติ”60พรรษา พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ณ บริเวณมณฑลพิธี ท้องสนามหลวง