สถาบันสอนร้องเพลง และ ดนตรี หลักของ GMM Grammy นำทีมโดย ครูเจ

Language
  • Voice
    Voice
  • Guitar
    Guitar
  • Piano
    Piano

NEWS & EVENTS

LATEST BLOG

1401x788-163099810

(Thailand) ครูณันแนะนำ มหาวิทยาลัยดนตรี Berklee College of Music ประเทศสหรัฐอเมริกา

มหาวิทยาลัยดนตรีที่ครูณันจะแนะนำคือ Berklee College of Music ตั้งอยู่ที่ Boston ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงที่ดนตรีร่วมสมัย Contemporary Music, Art of Music และ Music Business ตั้งขึ้นเมื่อ คศ 1945 โดยเป็นโรงเรียนแรกในอเมริกาที่เปิดสอน popular music และ jazz มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตคนทำงานด้านดนตรีและธุรกิจดนตรี   ปัจจุบันมีเปิดสอน ปริญญาตรี, ปริญญาโท, Online Degree, Certificates and courses และ summer program วิชาเอก ของปริญญาตรีที่น่าสนใจมีดังนี้ – Composition – Contemporary writing and production – Electronic Production[...]

head

(Thailand) การร้อง adlib หรือ improvise คืออะไร by ครูหนึ่ง

                      การร้อง adlibมักนิยมร้องในช่วงท่อน intro ท่อนดนตรี solo หรือท่อนดนตรีเปล่าในเพลง เพื่อทำให้การร้องเพลงมีความน่าสนใจมากขึ้น มักเลือกใช้คำเดียวในการเอื้อนเสียงหรือลากเสียงยาวโดยใช้โน้ตหลายตัว เช่น คำว่า ฮู….ฮา….โอ้ว….เย….โน…. ร้องอย่างไรก็ได้ขอเพียงแค่ร้องให้เข้ากับทำนองดนตรีก็พอ และควรวางแผนให้เหมาะสมว่าจะนำมาใส่ตรงส่วนไหนของเพลง ระวังไม่ให้มีมากเกินไปในเพลง                 การร้อง improvise คือ การร้องโดยใช้คีตปฏิภาณ อาจมีการปรับเนื้อเพลงบ้าง ทำนองบ้าง หรือสร้างทำนองใหม่ขึ้นมาเลย โดยสามารถเลือกใส่คำอะไรก็ได้ลงไปในท่อนนั้นๆ เป็นการสร้างสรรค์สิ่งแปลกใหม่เข้าไปในเพลงที่ไม่มีในเพลงต้นฉบับจึงทำให้แตกต่างกันไปจากเดิม ท่อนที่นิยมมักเป็นท่อนท้ายๆของเพลงที่มักมีการร้องซ้ำหลายรอบ จึงอยากให้แปลกใหม่โดยฉีกไปจากแบบเดิมโดยใส่การ improvise เข้าไปในท่อนนั้นๆ แต่ควรทำอย่างพอดีไม่ควรให้มากจนเกินไปในเพลงเพราะจะทำให้ขาดความไพเราะของเพลง                 การฝึกร้องทั้ง 2 แบบข้างต้น เริ่มต้นง่ายๆจากการฟังมากๆ ฟังซ้ำไป-มาบ่อยๆ จากนั้นฝึกการแกะการร้องจกศิลปินต้นแบบ ศิลปินที่นิยมร้องในสไตล์นี้ ได้แก่ Adele,[...]