สถาบันสอนร้องเพลง และ ดนตรี หลักของ GMM Grammy นำทีมโดย ครูเจ

เลือกภาษา

Rhythmic Skill

Share :

 

วันนี้ครูณันจะมาพูดเรื่องที่สำคัญมากอีกเรื่องหนึ่งของดนตรี นั่นคือ จังหวะในดนตรีมี 2 องค์ประกอบหลักคือเสียง และ จังหวะเราก็ไม่ควรที่จะละเลยที่จะฝึกฝนในส่วนนี้เช่นกันการฝึกนั้นควรเริ่มจากการเรียนรู้โน้ต และค่าของโน้ตแล้วควรฝึกแยกด้วยการตบมือตามจังหวะ และให้ดีควรมีเครื่องเคาะจังหวะ (มีทั้งแบบdigital และ แบบคล้ายลูกตุ้มนาฬิกา) เพื่อเป็นจังหวะให้เรานอกจากนั้นก็ควรจะฟังจังหวะ และรู้สึกไปกับจังหวะ การเน้นตามจังหวะตก (down beat) จังหวะยก (up beat) การเน้นจังหวะยก (syncopation) ซึ่งจะทำให้เราเข้าใจเพลงความรู้สึ้กของเพลง groove ของเพลง ถ้าใครอ่านแล้วไม่รู้จักคำศัพท์ที่ครูณันพูดเลยก็ควรถามอาจารย์ที่ใกล้ตัวที่สุด แล้วเริ่มฝึกได้แล้วค่ะ

image021

ตารางแสดงค่าของโน้ต

Loading Facebook Comments ...