สถาบันสอนร้องเพลง และ ดนตรี หลักของ GMM Grammy นำทีมโดย ครูเจ

เลือกภาษา

จริงหรือไม่ร้องเพลงไม่เพราะ เพราะการหายใจไม่ถูก by ครูบิ๋ม

Share :

 

DSC_0014 

  หลายคน คงได้ยินมาว่า หากต้องการร้องเพลงให้ได้ดี ต้องฝึกหายใจให้ถูกต้องเสียก่อน เราร้องเพลงไม่ดี เพราะเราหายใจไม่ถูกต้องจริงหรือ? สาเหตุที่เราร้องเสียงสูงไม่ได้ ร้องไม่เพราะ สาเหตุเกิดจากการหายใจไม่ถูกต้องจริงหรือ ครูบิ๋มอยากให้ทุกคนลองคิดและจินตนาการถึงโครงสร้างร่างกายของมนุษย์เรานะคะ 

  ขบวนการในการเกิดเสียงของคนเราก็เหมือนกับเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่า มีลมเป็นตัวทำให้เกิดเสียง มีสายเสียงหรือลิ้นของเครื่องดนตรีเป็นตัวเกิดเสียง มีอวัยวะภายในช่องปากหรือโครงสร้างของเครื่องดนตรีชนิดนั้นเป็นตัวขยายเสียง เมื่อเรามาแยกความสำคัญออกเป็นเรื่องตามลำดับ จะเห็นความสำคัญของแต่ละส่วน ดังนั้นการหายใจที่ไม่ถูกวิธี เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ทำให้การร้องเพลงดูไม่ราบรื่น การร้องเพลงต้องใช้ปริมาณลมที่มากกว่าการพูดเพราะการร้องเพลงจะมีโน้ตเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งมีความสูงต่ำตลอดเวลาซึ่งแตกต่างจากการพูดจะมีโน้ตเดี่ยว ดังนั้นการหายใจในการร้องเพลงจึงต้องมีการเปลี่ยนวิธีในการหายใจไหม่เพื่อให้ได้ปริมาณลมที่มากขึ้น จึงทำให้เกิดขบวนการฝึกในการหายใจต่างๆมากมายแต่ไม่ว่าวิธีการจะเป็นอย่างไร ผลสุดท้ายก็คืออันเดียวกันคือให้ได้ปริมาณลมที่มากขึ้น เพื่อให้ลมไปทำให้สายเสียงหรือลิ้นของเครื่องดนตรีสั่น เมื่อเกิดการสั่นจึงเกิดมาเป็นเสียง ดังนั้นสิ่งที่ได้จากการหายใจก็คือทำให้สายเสียงหรือลิ้นจองเครื่องดนตรีเกิดการสั่นสะเทือน ผลของการสั่นสะเทือนคือ สั่นมาก สั่นน้อย สั่นสั้น สั่นยาว ซึ่งการสั่นลักษณะต่างๆเหล่านี้ ก็จะทำให้เสียงออกมาดัง เบา สั้น ยาว เท่านั้นค่ะ

  แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้มีว่าการหายใจที่ไม่ถูกต้องในการร้องเพลง ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผู้ร้องเพลงรู้สึกเหนื่อย รู้สึกว่าการแบ่งคำร้องไม่ราบรื่นอย่างที่ควรจะเป็น ครูบิ๋มว่าเราอย่าไปโทษแต่ลมอย่างเดียวไม่ได้ เพราะจริงๆ แล้วยังมีองค์ประกอบอื่นที่สำคัญมากกว่าลม เช่น สายเสียง ส่วนขยายเสียงนะคะ ไว้ครั้งหน้าจะมาเล่าสู่กันฟังอีกค่ะ ว่าอะไรอีกที่เป็นปัญหาในการร้องเพลง

 

ครูบิ๋ม เมทินี (Voice Master Teacher)

Loading Facebook Comments ...