สถาบันสอนร้องเพลง และ ดนตรี หลักของ GMM Grammy นำทีมโดย ครูเจ

เลือกภาษา

การฝึก Ear Trainning

Share :

 

 การฝึกโสตทักษะ (Ear Trainning) คือ การฝึกทักษะด้านการฟังเสียง จังหวะร้องตามเสียง ทำนองต่างๆ ซึ่งถือเป็นหัวใจในการเรียนดนตรีเลยทีเดียวบางคนอาจได้เปรียบที่สามารถได้ยินและจับความละเอียดอ่อนของทำนอง และ จังหวะได้มากกว่าบางคนแต่สิ่งเหล่านี้ฝึกได้ และสามารถจะทำให้การร้องเพลงหรือการเล่นดนตรีของเราดีขึ้น ละเอียดลึกซึ้งขึ้น แล้วครูณันจะมาเขียนต่อนะคะว่ามีวิธีการฝึกอย่างไรบ้าง

Loading Facebook Comments ...