สถาบันสอนร้องเพลง และ ดนตรี หลักของ GMM Grammy นำทีมโดย ครูเจ

เลือกภาษา

ครูเจได นิสากร ฟรีดโฮฟฟ์ – Voice Teacher

ประวัติการศึกษา

o สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา       จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิขา ดุริยางคศาสตร์สากล วิชาเอกขับร้อง

oได้รับรางวัลคะแนนสูงสุดประจำปี (Trinity Awards Thailand 2003) จาก
สถาบันTrinty College of Music สาขา Performer’s certificate In Singing

 

ประสบการณ์การสอนและการทำงาน

o ผู้ช่วยวิทยากร โครงการ “ลมหายใจ..ดนตรี..ชีวิต” โดย อ.ดุษฎี พนมยงค์
oอดีตเป็นครูสอนขับร้องที่สถาบันดนตรี มีฟ้า สาขาเซ็นทรัล บางนา
oได้รับตำแหน่งครูใหญ่ ที่สถาบันดนตรี มีฟ้า สาขาเซ็นทรัล บางนา
o เป็นวิทยากรพิเศษให้กับโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ
o เข้าร่วมคณะนักร้องประสานเสียงสวนพลู
o แสดงขับร้องเดี่ยวร่วมกับวง Orchestra ของมหาวิทยาลัย ในงานครบรอบ 9 ปี ศิลปกรรมศาสตร์ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
o ร่วมแข่งขันขับร้องประสานเสียงนานาชาติ กับคณะนักร้องประสานเสียงสวนพลู ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้รับรางวัล  เหรียญทองแดงและรางวัลขับร้องเพลงบังคับ(เพลงจีน)ยอดเยี่ยม
o รางวัลชนะเลิศในการแข่งขันวงดนตรี “Fat Band Rhythm & Horns” ครั้งที่1 จัดโดยคลื่น 104.5 FM. Fat Radio ร่วมกับ “วงสาวสะดุ้ง”ในตำแหน่งคอรัส
o ร่วมร้องคอรัสให้กับ นิโคล เทริโอ ในงาน “Love Supreme Concert” จัดโดยคลื่น 103.5 FM.
o ร่วมบันทึกเสียงเพื่อใช้ประกอบการแสดง “แม่น้ำของแผ่นดิน” ครั้งที่ 5 ตอน “พระ…คู่บารมี”
o ร่วมแข่งขันขับร้องประสานเสียงโอลิมปิก (Choir Olympics 2004) กับคณะนักร้องประสานเสียงสวนพลู ณ เมืองเบรเมน สหพันธรัฐ เยอรมน
๐ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากการแข่งขันในประเภทขับร้องประสานเสียงพื้นเมืองโดยไม่มีเครื่องดนตรีประกอบ (Folklore A Cappella)
o เดินทางเปิดการแสดงขับร้องประสานเสียงกับคณะนักร้องประสานเสียงสวนพลู ณ กรุงเบอร์ลิน , แฟรงค์เฟิร์ต , โบเดนเซ สหพันธรัฐเยอรมนี  และกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย
o กรรมการตัดสินการประกวดร้องเพลงประจำปีให้กับ โรงแรม อโนมา กรุงเทพ
o เป็นกรรมการตัดสินการประกวดร้องเพลงประจำปีให้กับ บริษัท จี สติล จำกัด (มหาชน) จังหวัดระยอง
o เป็นกรรมการตัดสินการประกวดร้องเพลงให้กับ บริษัท TOYOTA สาขา สำโรง ในโครงการ TOYOTA 50th Anniversary