สถาบันสอนร้องเพลง และ ดนตรี หลักของ GMM Grammy นำทีมโดย ครูเจ

เลือกภาษา

ครูหวอ วรนุช อัมพรรุ่งจรัส – Voice Teacher

ประวัติการศึกษา

๐ ปริญญาตรี : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะครุศาสตร์ สาขาดนตรีสากล

๐ มัธยมศึกษา : วิทยาลัยนาฎศิลป์ กรุงเทพฯ เอกการละคร / โทขับร้องสากล

๐ จบเปียโนเกรด 6 หลักสูตรญี่ปุ่น สานักงานใหญ่โรงเรียนดนตรี YAMAHA

๐ จบเปียโนเกรด 5 หลักสูตร TRINITY

๐ ผ่านการอบรมการสอนหลักสูตรดนตรีเด็กเล็ก (JMC, JXC, JAC และJSAC)ของหลักสูตรYAMAHA

 

ประสบการณ์การสอนและการทำงาน

๐ อาจารย์พิเศษสอนดนตรีเด็กเล็กระดับชั้นอนุบาล โรงเรียนจิตรลดา และได้ถวายการสอน   แด่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกร รัศมีโชติ ในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1

๐ ได้เป็นผู้ฝึกสอนเด็กนักเรียนขับร้องเพลงสายใยรักถวายแด่ พระเจ้าหลานเธอ   พระองค์เจ้าทีปังกร รัศมีโชติ

๐ ผู้ฝึกสอนนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมแสดงละครเพลงเรื่อง บัลล์ลังเมฆของคุณบอย ถกลเกียรติ วีรวรรณ

๐ อาจารย์ประจำที่โรงเรียนเซนต์ดอมินิก เป็นเวลา 8 ปี เป็นผู้ทำหลักสูตรดนตรีระดับประถมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนเซนต์ดอมินิก  มีส่วนร่วมในการทำ36th เซนต์ดอมินิกคอนเสิร์ต

๐ ได้รับเชิญทำวงขับร้องประสานเสียงเพื่อคอนเสิร์ตมหาชนกของโรงเรียนเซนต์ปอล์ลคอนแวนต์ ศรีราชา จ.ชลบุรี

๐ ผู้ฝึกสอนนักเรียนอัดเสียงเพลงประกอบโฆษณาต่างๆเช่น ไวตามิลค์ ผ้าอ้อมโคโดโมะ โตเกียวมารีนศรีเมืองประกันภัย และอื่นๆ

๐ เป็นครูผู้ฝึกสอนเด็กหญิงกาญวรา ธัญญะวัน ชนะเลิศขับร้องประเภทลูกทุ่งถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าบรมราชินีนาถฯ ปี 2006 ในเวที KPN AWARD

๐ เป็นอาจารย์พิเศษสอนดนตรีในช่วงafter school โรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์สายลม

๐ เป็นอาจารย์พิเศษสอนดนตรีในช่วง After school โรงเรียนอนุบาลจุไรรัตน์

๐ เป็นอาจารย์พิเศษสอนดนตรีในช่วง After school โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่

๐ เป็นอาจารย์พิเศษสอนดนตรีในช่วง After school โรงเรียนอนุบาลมณีรัตน์

๐ เป็นอาจารย์พิเศษสอน EAR TRANNING ประจำวงโยธวาทิต โรงเรียนสวนกุหลาบนนทบุรี

๐ อาจารย์สอนขับร้องเบื้องต้นในคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

๐ ได้รับเชิญเป็นกรรมการตัดสินการประกวดร้องเพลงของธนาคารไทยพาณิชย์

๐ อาจารย์สอนวิชาดนตรีเด็กเล็กในหลักสูตร YAMAHA เป็นเวลา 10 ปี

๐ เป็นนักร้องประสานเสียงประสานเสียงประจำวงวิทยาลัยนาฎศิลป์ กรุงเทพฯ

๐ ได้เข้าร่วมขับร้องประสานเสียงในครุศาสตร์คอนเสิร์ตและ CU CONCERTตลอด 4 ปีที่ได้ศึกษา

๐ ขณะที่กำลังศึกษาอยู่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในชั้นปีที่ 4 ได้รับคัดเลือกเป็น CONDUCTOR ในบทเพลงของVIVADI ในครุศาสตร์คอนเสิร์ต

  ครั้งที่13

๐ ร่วมทำเพลงและขับร้องเพลงประจำโรงเรียน และเพลงในกลุ่มสาระของโรงเรียนมหาไถ่ศึกษา จังหวัดขอนแก่น

๐ อาจารย์พิเศษสอนดนตรีช่วงafter school โรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์สายลม

๐ อาจารย์พิเศษสอนดนตรีช่วง After school โรงเรียนอนุบาลจุไรรัตน

๐ อาจารย์พิเศษสอนดนตรีช่วง After school โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่

๐ อาจารย์พิเศษสอนดนตรีช่วง After school โรงเรียนอนุบาลมณีรัตน์

๐ อาจารย์พิเศษสอน EAR TRANNING ประจำวงโยธวาทิต โรงเรียนสวนกุหลาบนนทบุรี

๐ อาจารย์สอนขับร้องเบื้องต้นในคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

๐ เป็นนักร้องประสานเสียงประสานเสียงประจำวงวิทยาลัยนาฎศิลป์ กรุงเทพฯ

๐ เข้าร่วมขับร้องประสานเสียงในครุศาสตร์คอนเสิร์ตและ CU CONCERTตลอด ตลอด 4 ปีการศึกษา

๐ ขณะที่กำลังศึกษาอยู่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในชั้นปีที่ 4 ได้รับคัดเลือกเป็น CONDUCTOR ในบทเพลงของ VIVADI ในครุศาสตร์คอนเสิร์ต   ครั้งที่13

๐ ร่วมทำเพลงและขับร้องเพลงประจำโรงเรียน และเพลงในกลุ่มสาระของโรงเรียนมหาไถ่ศึกษา จังหวัดขอนแก่น

TPครูหวอ_800 TPครูหวอหน้า2_800