สถาบันสอนร้องเพลง และ ดนตรี หลักของ GMM Grammy นำทีมโดย ครูเจ

เลือกภาษา

ครูหนึ่ง สุภัทรสรณ์ ศรีทองกร – Voice Teacher

ประวัติการศึกษา

๐ ปริญญาโท  Perform&Pedagogy (voice) วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต

๐ ปริญญาตรี ดุริยางคศิลป์(ขับร้อง)  มหาวิทยาลัยพายัพ จ.เชียงใหม่

 

ประสบการณ์การสอนและการทำงาน

๐  ถวายการร้องประสานเสียงทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิิริวัฒนาพรรณวดี

๐ ครูสอนดนตรี after school  ท  Anglo Singapore International  School

๐ ครูสอนร้องเพลงและพัฒนาศิลปินในโครงการ MAA  ที่สถาบันดนตรีมีฟ้า  สุขุมวิท 39

๐ ครูฝีกสอนที่วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่

๐ ครูสอนร้องเพลงที่สถาบันสอนดนตรี Voice Studio จ.เชียงใหม่

๐ เป็นครูฝึกสอนวิชารวมวงดนตรีสากล และได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ควบคมวงดุริยางค์สากล และคณะนักร้องประสานเสียงที่วิทยาลัยนาฏศิลป ะ เชียงใหม่

๐ สอนร้องเพลงให้กับ10 ผู้เข้ารอบสุดท้ายในการประกวดร้องเพลงที่จัดโดยEmotion town ร่วมกับTruelife

๐ สอนร้องเพลงในกิจกรรมเสริมพิเศษให้กับผู้ช่วยผู้พิพากษาที่ศาลอาญาถ.รัชดา

๐ สอนร้องเพลงให้กับกลุ่มพนักงานธนาคารกสิกรไทย หลักสูตร 12 ชม.

๐ วิทยากรอบรมการร้องเพลงประสานเสียงให้กับนักศึกษาภาควิชาดนตรีตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก

๐ workshop  ร้องเพลงให้กับอาจารย์สอนร้องเพลงและนักศึกษาเอกขับร้อง  มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลานครินทร์  จ.สงขลา

๐ ครูสอนร้องประสานเสียงเพลงพระราชนิพนธ์ชมรมร้องเพลง โรงเรียนสวนกุหลาบนนทบุรี

๐ บันทึกเสียงร้องเพลงโลกสุขสันต์ และ World Peace ในการประชุมสุดยอดผู้นำพุทธศาสนาแห่งโลก ครั้งที่4 ในวันที่ 1-5 พฤศจกายน 2548

๐ ร่วมอันเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ ยามเย็น แบบ Acapellaในงาน มหกรรม Jazz รวมใจ ถวายพระพรมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 78 พรรษา   ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว    เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2548

๐ Chorus ทั้งบนเวทีและในห้องบันทึกเสียงให้กับศิลปินต่างๆ แมน วทัญญู   มุ่งหมาย  โฟร-มด ,  มีน มีนาพร วงศ์โฆษวรรณ และ  ศิลปินค่ายกามิกาเซ่

๐ ร้อง Guide ใหศิลปินต่าง ๆ และศิลปินรับเชิญของคุณเทวัญ ทรัพย์แสนยากร  ในผลงานชุดMore Than Word  อาทิเช่น มาริสา สุโกศล แคลปธีรนัยน์ ณ หนองคาย

๐ เข้าร่วมในวง The Bangkok Voices ซึ่งเป็นคณะประสานเสียงชั้นนำของประเทศไทยที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติมากมาย

๐ ร่วมแสดงดนตรีถวายความอาลัย“A Requiem in Memory of HRH Princess GalyaniVadhana”ณ หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

๐ ได้รับรางวัลเหรียญทอง 2 เหรียญ ในประเภท Mix Chamber Choir และ Gosspel and Spiritual ในการแข่งขันขับร้องประสานเสียง Pattaya Grand Prix 2009 (2552)

๐ กรรมการตัดสินการประกวดร้องเพลงไทยสากลและไทยลูกทุ่งในระดับภาคกลาง ที่โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา

๐ กรรมการตัดสินการประกวดขับร้องเพลงสากลในระดับประเทศ จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

 

TPครูหนึ่ง_800