สถาบันสอนร้องเพลง และ ดนตรี หลักของ GMM Grammy นำทีมโดย ครูเจ

เลือกภาษา

ครูบิ๋ม เมทินี อินทจักร – Voice Teacher

ประวัติการศึกษา

๐ ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต เกีนรตินิยมอันดับ2สาขาดนตรีสากล    วิชาเอกขับร้องสากล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๐ ศึกษาด้านการขับร้องจากอาจารย์ พึงจิตต์ สวามิภักดิ์

๐ อบรมการสอนและการขับร้องเพิ่มเติมกับอาจารย์ Beth Allen ผู้แต่งหนังสือ The Vocal Gym

๐ อบรมการสอนดนตรีสำหรับเด็กเล็ก โรงเรียนดนตรี BMAS

๐ วิทยากรหลักกิจกรรม You can Do It โดยใช้แบบ ประเมิน DISC เพื่อพัฒนา  พฤติกรรม โดยหลักสูตรจากองค์กร Save the Children ประเทศสิงคโปร์

 

ประสบการณ์การสอนและการทำงาน

๐ ปัจจุบันเป็นอาจารย์สอนขับร้อง  สถาบันพัฒนาศิลปิน Grammy Vocal Studio

๐ สอนวิชาขับร้องโรงเรียนดนตรี “เพลงพิณ” และโรงเรียนสยามกลการ บางแค – ประชาชื่น

๐ สอนวิชาดนตรีสำหรับเด็กเล็ก โรงเรียนดนตรี “BMAS”

๐ อดีตอาจารย์สอนขับร้องโรงเรียนดนตรีมีฟ้า

๐ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ครุศาสตร์คอนเสิร์ต ครั้งที่ 12

๐ ขับร้องประสานเสียงในครุศาสตร์คอนเสิร์ต พ.ศ.2535-2536

๐ อัดเสียง Chorus ให้กับศิลปินเชอรี่ ชยาภา , 106 FM , Album Grammy Light Orchestra

๐ เป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดร้องเพลงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

TPครูบิ๋ม_800