สถาบันสอนร้องเพลง และ ดนตรี หลักของ GMM Grammy นำทีมโดย ครูเจ

เลือกภาษา

ครูนุ้ย ปิยะวัฒน์ ปันทนา – Master Teacher

ประวัติการศึกษา

• ปริญญาตรี ศิลปศาตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง(ดุริยศิลป์) เอกขับร้อง ม.พายัพ จ.เชียงใหม่

• Certificate Grade 5 Singing with Distinction (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) The Associated Board of Royal School of Music (London) in 2000

• Certificate Grade 7 Singing with Distinction (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) The Associated Board of Royal School of Music (London) in 2001

• อบรมหลักสูตรเทคนิคการขับร้องและการสอนร้องเพลงของโรงเรียน ดนตรีมีฟ้าโดย Tim Johnson

• เข้าร่วมอบรมผู้ควบคุม ฝึกสอนคณะนักร้องประสานเสียง Hands-on Choral Workshop 2006 ณ Cultural Center of the Philippines กรุงมานิลา ประเทศฟิลิปปินส์

 

ประสบการณ์การสอนและการทำงาน

 • อาจารย์สอนขับร้องสถาบัน Voice Studio จ.เชียงใหม่ 5 ปี

• อาจารย์สอนขับร้อง ที่โรงเรียนดนตรีมีฟ้า 8 ปี

• อาจารย์ประจำศูนย์ดนตรีโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี สอนวิชาขับร้องและวงขับร้องประสานเสียงACT Chorus

• อาจารย์พิเศษคณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา สอนวิชาการฝึกเสียง(Voice)

• ได้รับเชิญจากสำนักงานคณะกรรมการกาศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นวิทยากร ฝึกอบรมเทคนิคการขับร้องและการสอนวงประสานเสียงให้ครูในโรงเรียนกลุ่ม สพฐ.ทั่วประเทศ

• เป็นVocal Coachสอนผู้เข้าประกวด Dutchie Boys & Girls ได้รับรางวัลชนะเลิศสาขาร้องเพลง

• เป็นวิทยาการฝึกสอนคณะนักร้องประสานเสียงของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม จ.เชียงใหม่ เพื่อเข้าแข่งขันและได้รับรางวัลในระดับนานาชาติ

• เป็นนักแสดงนำและนักร้องนำเสียงบาริโทนของคณะนักร้องโอเปร่าแห่ง มหานครกรุงเทพฯ The Metropolitan Opera of Bangkok โดยได้ออกแสดงคอนเสิร์ตและละครโอเปร่าเป็นประจำทุกปี

• เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยเพลงและ Vocal Coach (ผู้ฝึกสอนด้านการใช้เสียง)ของคณะนักร้อง ประสานเสียง The Bangkok Voices ซึ่งเป็นคณะประสานเสียงชั้นนำของประเทศไทยที่ได้รับรางวัลระดับ นานาชาติมาก มายตั้งแต่ปีพ.ศ.2549-ปัจจุบัน

• ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำสอนวิชาขับร้องสถาบันพัฒนาศิลปิน Grammy Vocal Studio โดย GMM Grammy

 

 ผลงาน

• รับบทแสดงนำในละครโอเปร่าหลายๆเรื่อง อาทิเช่น

- รับบท Kilian และ Ermit ในโอเปร่าเรื่อง Der FreischutzของCarl Maria Von Weber แสดงที่หอประชุมธรรมศาตร์

-รับบท Figaro ในโอเปร่าเรื่อง The Marriage of Figaro ของ Mozart แสดงที่ศูนย์วัฒนธรรม แห่งประเทศไทย

-รับบท Dr.Falke ในโอเปร่าเรื่อง Die Fledermaus ของ Johann Strauss แสดงที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่ง ประเทศไทย

-รับบท Caspar ในโอเปร่าเรื่อง Der Freischutz ของCarl Maria Von Weber แสดงที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่ง ประเทศไทย

• ได้รับคัดเลือกจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล ให้รับบทนำ “นกโดโด้” ในการแสดงละครโอเปร่าภาษาไทย เรื่อง The Story of The Long-Gone Animals ที่ประพันธ์ขึ้นและจัดแสดงเป็นครั้งแรกของโลก โดยขับร้อง ร่วมกับวงThailand Philhamonic Orchestra

• ได้รับรางวัลชนะเลิศ2เหรียญทองในการแข่งขันขับร้องประสานเสียง Xinghai Prize International Choir Championships 2012 ณ เมืองกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน

• ได้รับรางวัล Platinum Award และรางวัลThe Winer Of The Category ในประเภทเพลงPop ในการแข่ง ขันขับร้องประสานเสียง Xinghai Prize International Choir Championships 2012 ณ เมืองกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน

• ได้รับรางวัลเหรียญเงินในประเภท Gosspel and Spiritual และเหรียญทองแดงในประเภท Contempolaryใน การแข่งขันขับร้องประสานเสียงWorld Choir Games 2006 ณ เมืองเซียะเมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน

• ได้รับรางวัลเหรียญทองในประเภท Mix Chamber Choir และเหรียญเงินในประเภท Gosspel and Spiritual ในการแข่งขันขับร้องประสานเสียง Asian Choir Games 2007 ณ กรุงจากาตาร์ ประเทศอินโดนีเซีย

• ได้รับรางวัลเหรียญทอง2เหรียญในประเภท Mix Chamber Choirและ Gosspel and Spiritual ในการแข่งขัน ขับร้องประสานเสียง Pattaya Grand Prix 2009 เมืองพัทยา

• ได้รับเชิญในนามตัวแทนประเทศไทย ให้เข้าร่วมขับร้องงาน Busan Choral Fastival & Competition 2010 ณ เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้

• ได้รับเชิญในนามตัวแทนประเทศไทย ให้เข้าร่วมขับร้องในงาน Andrea O. Veneracion International Choral Festival 2013 จัดโดย Cultural Center of the Philippines ณ กรุงมานิลา ประเทศฟิลิปปินส์

• ขับร้องในวงขับร้องประสานเสียง The Bangkok Voices ซึ่งเป็นวงขับร้องประสานเสียงชั้นแนวหน้าของประเทศ ไทย ออกแสดงคอนเสิร์ตและขับร้องในงานสำคัญๆของประเทศมากมาย

• ขับร้องเดี่ยวบทเพลงลูกกรุงในรายการ ดนตรีกวีศิลป์ ที่ออกอากาศทางช่องไทยทีวี(Thai PBS)

• ร้องคอรัสแบ็คอัพในคอนเสิร์ตClash Army ที่อินดอร์สเตเดียม หัวหมาก

• ขับร้องเพลงประกอบโฆษณาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป มาม่า ,บะหมีกึ่งสำเร็จรูป ซื่อสัตย์

• ขับร้องเพลงประกอบและร่วมแสดงในโฆษณา B-Ouik

 

TPครูนุ้ยUpdate1

TPครูนุ้ยหน้า2Update1