สถาบันสอนร้องเพลง และ ดนตรี หลักของ GMM Grammy นำทีมโดย ครูเจ

เลือกภาษา

ครูจุ๋ย ชัชเวทย์ สมทรัพย์ – Voice Teacher

ประวัติการศึกษา

๐ อบรมหลักสูตรเทคนิคการขับร้องและการสอนร้องเพลงของโรงเรียนดนตรี มีฟ้า โดย Tim Johnson

 ๐ ปริญญาตรีคณะศิลปศาสตร์ เอกอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการโรงแรม สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา

 

ประสบการณ์การสอนและการทำงาน

๐ ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำสอนวิชาขับร้องสถาบันพัฒนาศิลปิน Grammy Vocal Studio

 ๐ ร้องคอรัสประจำให้คอนเสิร์ตของ A-Time Media  อาทิ 7 Divos ,   Kim Raider ,Snow Kim , คอนเสิร์ต โก๊ะตี๋  Caf On Stage, Devils VS Divas , Seefa On The Beach  etc.

 ๐ ร้องคอรัสประจำให้คอนเสิร์ตคุณ กมลา สุโกศล แคลป

 ๐ ร้องคอรัสใหอัลบั้มของ Basket Band และ เครสเชนโด

 ๐ ร้องคอรัสอิสระให้คอนเสิร์ตของศิลปินต่างๆ เช่น ปาน ธนพร แวกประยูร,

   ผุสชา, เพลงแบบประภาส, คอนเสิร์ตอารมณ์ดี้, คอนเสิร์ตดี้บอย,

   คอนเสิร์ต Soul After 6 etc.

 ๐ คอรัสให้รายการ Academy Fantasia Season1-3

 ๐ คอรัสให้ Christ De Burge เมื่อครั้งมาเปิดคอนเสิร์ตในประเทศไทย

 ๐ คอรัสให้ ละครเพลง เรื่องวิมานเมือง

 ๐ เล่นละครและร้อง ในละครเพลงเรื่อง Joseph And The Technicolor Dreamcoal

 ๐ อาจารย์สอนขับร้องโรงเรียนดนตรีมีฟ้า 5 ปี

 ๐ ระหว่างศึกษาระดับอุดมศีกษา ได้เข้าร่วมวงนักร้องประสานเสียงต่างๆเพื่อฝึกฝนการร้อง อาทิคณะนักร้องประสานเสียงกรุงเทพ   (Bangkok Choral Society), วงประสานเสียง Bangkok Camerata , Bangkok Music Society ,วงประสานเสียง AMA

 

TPครูจุ๋ย_800