สถาบันสอนร้องเพลง และ ดนตรี หลักของ GMM Grammy นำทีมโดย ครูเจ

เลือกภาษา

ครูกิ๊ฟ กันตินันท์ กีรติเจริญนันท์ – Master Teacher

ประวัติการศึกษา

๐ปริญญาตรี ศิลปกรรมศาสตร์ เอกดุริยางคศาสตร์สากล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

๐ LLCM London College of Music & Media In singing

 

ผลงาน

๐ ได้รับรางวัล ถ้วยพระราชทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ นักร้องคลาสสิค โอเปร่า ดีเด่น แห่งประเทศไทย ประจาปี 2003

๐ ร้องเพลงประกอบภาพยนตร์ Tomb Raider เพลง Extreme กับค่าย Sony Black Sheep Thailand

๐ ร้องเพลงเปิดงานให้กับงานต่างๆหลายงาน เช่น งานครบรอบของเซ็นทรัลชิดลม งานเปิดตัวสินค้าต่างๆ เช่น Power buy Cannon , Volvo , ซิตร้าบิวตี้โลชั่น , AIA , Samsung , Nokia , Banyan tree Hotel Phuket ฯลฯ

๐ ร้องเพลงประกอบโฆษณาต่างๆ ร้องคอรัส ( คาสาป opera กับวง zeal )

๐ ได้รับเชิญไปโชว์ความสามารถตามรายการต่างๆ เช่น รายการ เกมพันหน้า , ตี10 ( ได้ที่ 1 ดันดารา )

๐ Semi final Thailand’s got talent 15/5/2011

๐ Semi final Thailand’s got talent ซีซั่น 2 กับวง Thirty Plus

๐ อาจารย์สอนร้องเพลงที่โรงเรียนดนตรีมีฟ้าสาขาใหญ่

๐ ปัจจุบัน เป็นอาจารย์สอนพิเศษ สอนวิชาขับร้องสากล ให้กับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

๐ สอนที่โรงเรียน SPAS และโรงเรียน opus one และโรงเรียนดุจดุริยะ และ Anglo Singapore international school

 

TPครูกิ๊ฟ