สถาบันสอนร้องเพลง และ ดนตรี หลักของ GMM Grammy นำทีมโดย ครูเจ

เลือกภาษา

หลักสูตรเปียโน

Certificate program for PIANO

หลักสูตรเปียโนของ Grammy Vocal Stusio เริ่มจากการปูพื้นฐานการเล่นและระบบการวางนิ้วที่ถูกต้อง (Fingering) การวางมือ(Hand positioning)ท่านั่ง(Posture)และการอ่านโน้ต(Music Reading)โดยทางสถาบันมีหลักสูตรเฉพาะสำหรับเด็กเริ่มตั้งแต่ 4 ขวบขึ้นไป จนถึงผู้ใหญ่Skill ตั้งแต่Beginner ไปจนถึงขั้นAdvanced ในทุกแนวเพลงเช่นClassic, Pop หรือjazz นอกจากนี้เรายังมีสูตรPiano Accompaniment ที่เหมาะสำหรับนักร้องเพื่อเล่นประกอบการร้องเพลงทีมอาจารย์ภาควิชาเปียโนทุกท่านจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชื่อดังทั้งในและต่างประเทศ

Loading Facebook Comments ...