สถาบันสอนร้องเพลง และ ดนตรี หลักของ GMM Grammy นำทีมโดย ครูเจ

เลือกภาษา

หลักสูตรวิชาขับร้อง

วิชาขับร้อง

หลักสูตรGrammy Vocal Studioเป็นหลักสูตรการเรียนร้องเพลงหลักของ GMM Grammyที่ได้รับความไว้วางใจจากศิลปินชั้นแนวหน้าของเมืองไทยหลักสูตรนี้เน้นในเรื่องการสอนให้นักเรียนเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงเรื่องเทคนิคการใช้เสียงการแก้ปัญหาทางการร้องและการประยุกต์เทคนิคลงในเพลงได้อย่างถูกวิธีด้วยการวางแผนการสอนที่เฉพาะเจาะจงและตรงต่อจุดประสงค์ของผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์จากการเรียนมากที่สุด

ไม่ว่าคุณจะร้องเพลงเพราะใจรัก หรือเพื่อการประกวดและเตรียมความพร้อมออดิชั่น เตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยหรือร้องเพลงเพื่อออกงานต่างๆที่Grammy Vocal Studio เรามีคณาจารย์ผู้สอนระดับชั้นนำของประเทศที่มีทั้งประสบกาณ์การสอนและการแสดง และผ่านการฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อรักษาคุณภาพและระดับการสอนให้มีประสิทธิภาพที่ดีที่สุด

 

เกี่ยวกับเทคนิคการร้องเพลงของเรา

เทคนิคนี้จะฝึกให้ผู้ร้องมีเสียงที่ไพเราะและสามารถร้องเพลงได้ทั้งเสียงสูงและต่ำโดยที่ เสียงจะมีความผสมผสาน(Mix)ในช่วงต่อของเสียง(Bridge)ไม่แตกออกจากกัน ฟังดูเป็นเสียงเดียวกัน เราเชื่อว่าถ้าผู้ร้องสามารถร้องได้โดยที่ไม่มีการแซกแทรงของอาการเกร็งกล้ามเนื้อ จากภายนอกและการบีบตัวกล่องเสียงเข้ามาขัดขวางการสร้างเสียงที่เป็นธรรมชาติ ผู้ร้องจึงจะสามารถสร้างเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองได้ดีที่สุด

 

CERTIFICATE PROGRAM FOR VOICE : สำหรับวิชาเอกขับร้อง

เป็นหลักสูตรที่ถูกออกแบบมาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะและพัฒนาความสามารถรอบด้านโดยการเรียนการสอนจะเริ่มต้นตั้งแต่ระดับBasic ,Pre-intermediate, Intermediate และ Advanced ในแต่ละระดับนั้นจะถูกแบ่งการเรียนการสอนออกเป็น 2 เทอมโดยมีวิชาประกอบไปด้วยวิชาขับร้อง (Vocal technique) วิชาศิลปะการแสดง (Vocal Performance )และวิชาความรู้พื้นฐานทางด้านดนตรี (Musicianship for singers) ที่ช่วยฝึกฝนทางด้านEar Training และSight Readingหลักสูตรนี้จะมีการวัดผลและจะมีการมอบประกาศนียบัตรจากทางสถาบันเมื่อผ่านระดับ

 

Loading Facebook Comments ...