สถาบันสอนร้องเพลง และ ดนตรี หลักของ GMM Grammy นำทีมโดย ครูเจ

เลือกภาษา

ลงทะเบียนทดลองเรียนฟรี
ชื่อ – สกุล (required) :

อายุ (required) :

โรงเรียน (required) :

ระดับการศึกษาปัจจุบัน :

อีเมล์ (required) :

โทรศัพท์ : (required) :

วิชาที่ต้องการเรียน : (required)

กรุณาตอบเพียงข้อเดียว (Where did you hear about us?)
ท่านรู้จัก “Grammy Vocal Studio” ครั้งแรกมาจากสื่อใด

 การแนะแนวที่โรงเรียน
 เพื่อน  
 Facebook  
 Google  
 โฆษณาทางเว็บไซต์ต่างๆ  
 เว็บไซต์ www.gvocalstudio.com  
 บูธ(Booth)
 โทรทัศน์ (TV)
 เดินหรือขับรถผ่าน (Pass By)  
  วิทยุ (Radio)
 อื่นๆ
   

ข้อความ